Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dodijelio je plaketu rektoru Sveučilišta Matej Bel doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskom za izniman doprinos razvoju Sveučilišta u Mostaru kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju te širenju ugleda SUM-u.

Dodjela plakete potvrda je uspješne suradnje između SUM-a i Sveučilišta Matej Bel iz Banske Bystrice koja je tijekom prošle godine definirana potpisivanjem sporazuma. Najistaknutiji rezultat sporazuma je pokretanje zajedničkog diplomskog Studija politologije.