Sveučilište u Granadi kroz program međunarodne razmjene, kojeg podržava EARSMUS + , na početku mjeseca srpnja posjetile su kolege s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Nina Kulušić i Sandra Zovko te Mateo Jurčić s Filozofskog fakulteta SUM-a.

To je bila prigoda da nazoče XV. Staff Week Trainingu čija su teme bile: Međunarodna suradnja kroz Eramus+ KA107 i međunarodni projekti, fokusirane uglavnom na ulogu administrativnog osoblja u njima. Kolege su imale prigodu da se kroz petodnevni program SWT upoznaju i s izbornim procedurama pri međunarodnoj suradnji, kako s kreiranjem poziva za aplikacije i nominacije pri razmjeni studenata i nastavnog osoblja tako i s potrebnom dokumentacijom koja se popunjava prije i nakon realizirane mobilnosti.

Domaćini su iskoristili priliku promovirati svoje Svuečilište, upoznavajući goste Staff weeka o procedurama priznavanja ispita pri međunarodnoj razmjeni, kao i o studijskim programima te mogućnostima i potpori Sveučilišta u Granadi za znanstvenike koji se odluče za istraživanja i znanstveni razvoj u toj visokoobrazovnoj instituciji. Gosti Staff week traininga, među njima i naše kolege,  posjetili su i Fuentenueva Campus i Sveučilišni Centar za poduzetništvo koji je smješten unutar Kampusa.

Uz službeni program, domaćini su se potrudili osigurati i onaj neformalni koji se uglavnom bazirao na upoznavanje s kulturno povijesnim znamenitostima Granade, među kojima naše kolege posebno izdvajaju: Alhambra palaču i Generalife vrtove, Granadsku katedralu, Kraljevsku kapelu, distrikt Albaicin, ali i posebno dojmljive tradicionalne Flamenco plesove i glazbu.