Upravno vijeće i Senat Sveučilišta u Mostaru održali su radni sastanak s predstavnicima županija osnivača o procesu integracije, trenutnim aktivnostima i reformama kroz koje prolazi Sveučilište.

Na sastanku je izražen optimizam i podrška u svim aspektima tog procesa koji je zakonska obveza, a  čijem provođenju je s početkom svog mandata pristupio menadžment Sveučilišta kao prvoj i strateškoj odluci. Usuglašena je potreba za jačanjem infrastrukture Sveučilišta za što su nužne reforme i oblikovanje Sveučilišta po mjeri europskih standarda, ali i potrebi studenata i društvene zajednice.

U procesu transformacije Sveučilišta naglašeno je kako napredak nije moguć bez još snažnije potpore osnivača i još snažnije suradnje kako bi zajednički odgovorili na  izazove i promjene u okruženju.