Na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland (University of Applied Sciences Burgenland), Eisenstadt, Austrija u tijeku je proces prijave na Međunarodni zajednički prekogranični doktorski studij međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta (The International Joint Cross-Border PhD Programme in International Economic Relations and Management).

Zajednički doktorski studij je jedinstveni program doktorske prekogranične suradnje koji se fokusira na zemlje Srednje i Istočne Europe i sa svojom strukturom i organizacijom usporediv je s najboljim doktorskim programima prekogranične suradnje unutar EU.

Trajanje studija je najmanje šest semestara/tri godine. Školarinu određuje Konzorcij i podliježe promjeni svake akademske godine prema školarinama odgovarajućih partnerskih sveučilišta. Službeni jezik je engleski, a po završetku stječe se akademski stupanj, doktorat iz međunarodnih odnosa i menadžmenta. Krajnji rok za prijavu je 31. srpnja 2019. godine. Aplikacijski obrazac kao i cijela procedura prijave se može preuzeti na linku.

Također, na Sveučilištu primijenjenih znanosti Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austrija u tijeku je i proces prijave na Međunarodni zajednički prekogranični interdisciplinarni doktorski program u obrazovnim i komunikacijskim znanostima (International Cooperative Cross-Border Interdisciplinary Doctoral Programme in Educational & Communication Sciences)  u kojem zajednički sudjeluju: Sveučilište Ljubljana, Pedagoški fakultet, Međunarodno sveučilište Burch Sarajevo, Sveučilište u Mostaru i Sveučilište Sjever.

Trogodišnji doktorski studij, istraživački je program koji osigurava izbor za obrazovne, STEAM stručnjake i komunikacijske stručnjake koji žele primijeniti znanje i akademske vještine na suvremene probleme na svom radnom mjestu.

Školarinu određuje Konzorcij i podliježe promjeni svake akademske godine prema školarinama odgovarajućih partnerskih sveučilišta. Službeni jezik je engleski, a po završetku stječe se akademski stupanj - Doktor znanosti u obrazovnim znanostima (izdana od strane partnerskih sveučilišta).

Krajnji rok za prijavu je 31.srpnja 2019. godine. Aplikacijski obrazac kao i cijela procedura prijave se može preuzeti na linku.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć.