Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić i ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar dr. sc. Goran Granić potpisali su Sporazum o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji.

Cilj je potpora razvoju Sveučilišta u Mostaru u svim sastavnicama vizije razvoja, uključivanju SUM-a u europske projekte i projekte u regiji, a posebno kao stručna i znanstvena potpora javnim institucijama i gospodarstvu u BiH.

Suradnja će se realizirati sudjelovanjem u nastavi, pomoći u izradi diplomskih i doktorskih disertacija, zajedničkim projektima prema natječajima u EU, inozemstvu ali i državnih i međunarodnih fondova i institucija za provedbu projekata u Hrvatskoj i BiH te sudjelovanjem i organiziranjem seminara, stručnih skupova, savjetovanja i predavanja.