Centar za informacijske tehnologije Svuečilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj „Osnove rada u sustavu za e-učenje“ za nastavno osoblje koji će se održati u utorak 4. lipnja i srijedu 5. lipnja u 13.00 sati na Filozofskom fakultetu, u računalnoj učionici 2-5.

Tečaj je namijenjen nastavnicima koji do sada nisu koristili sustav za e-učenje ili koji žele proširiti znanje o sustavu.

Svaki nastavnik ima mogućnost otvoriti svoj kolegij na Sveučilišnom sustavu za e-učenje (SUMoodle), a cilj ovoga tečaja je upoznavanje sustava i njegovih mogućnosti te kako postaviti nastavne materijale i komunicirati sa studentima u virtualnom okruženju.

Polaznici će se upoznati s postavljanjem nastavnih materijala, radom s blokovima (kalendar, vijesti, administracija, poruke), umetanjem resursa (link na web stranicu ili dokument, mapa, tekstualna stranica, knjiga), aktivnostima (forum, rječnik, zadaća i anketa) te izradama sigurnosne kopije kolegija.

Predavači su doc. dr. sc. Marko Odak, Tomislav Papac, mag. inf., Marin Bošnjak, mag. inf. Trajanje nastave je organizirano kroz dva dana po tri školska sata.

Zbog ograničenog broja računala, za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti na email adresu eucenje@sum.ba. Prijave su otvorene do ponedjeljka 3. lipnja do 12.00 sati. U slučaju većeg broja prijava bit će organizirano više termina.