Odlukom Senata Sveučilište u Mostaru na sjednici održanoj 24. studenog Sveučilište u Mostaru dodijelilo je počasno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Antunu Karamanu. Antun Karaman je redoviti profesor na Studiju povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Mostaru te je svojim znanstveno-nastavnim i znanstveno-istraživačkim radom doprinio razvoju i izgradnji Sveučilišta u Mostaru. 

„Danas sam primio jedno priznanje koje me izuzetno veseli jer sam već 20 godina suradnik Sveučilišta u Mostaru i veliki dio svog sveučilišnog posla sam obavio ovdje, a kako je moj rad prepoznat kao prihvatljiv počašćen sam što sam dobio nagradu“, kazao je profesor Karaman.