Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru potpisan je Sporazuma o suradnji između Građevinskog fakulteta SUM-a i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Maja Prskalo, dekanica Fakulteta i Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Sporazumom se uspostavljaju partnerski odnosi između Građevinskog fakulteta –studija geodezije i geoinformatike i Federalne geodetske uprave u području znanosti i visokog obrazovanja na način da Federalna geodetska uprava u okviru svojih mogućnosti i povezivanjem prakse, znanosti i istraživačkog rada, organizira izvođenje dijela nastave odnosno stručne prakse, a u svrhu stjecanja konkretnih praktičnih znanja i vještina/kompetencija za nastavno osoblje i studente studija geodezije i geoinformatike.

Dekanica Prskalo je istaknula važnost upotpunjavanja teorijskog znanja praktičnim te potrebu i spremnost za zajedničko djelovanje u cilju postizanja kvalitete obrazovnog i stručnog rada. Iskoristila je priliku da se zahvali Federalnoj geodetskoj upravi na ukazanoj prilici za poboljšanje nastave, znanstveno-istraživačke djelatnosti i stručne prakse, praćenje studenata te uvođenje novih tehnologija za prijenos znanja i vještina.

Obradović je naglasio kako se potpisivanjem Sporazuma iskazuje namjera i želja za provođenjem i poticanjem suradnje u područjima uzajamnog interesa, interesa šire društvene zajednice i upoznavanja javnosti s obrazovanjem u području zemljišne administracije, geodezije, kartografije i geoinformatike u Bosni i Hercegovini.