Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru boravi u radnoj posjeti Sveučilištu u Pečuhu povodom zajedničkih projekata i šire akademske suradnje. Predstavnica Vlade Mađarske Eva Mikes upoznala je rektora SUM-a prof. dr. Zorana Tomića i izaslanstvo o mogućnosti suradnje kroz povezivanje gospodarstva i sveučilišta.

Naglašeni su brojni pravci suradnje koje treba razmatrati kroz odnos lokalnih vlasti u BiH i Vlade i županija u Mađarskoj. Izaslanstvo se susrelo i s županom i kancelarom županije Baranja u Mađarskoj.

Na odvojenom radnom sastanku rektora Sveučilišta u Pečuhu prof. dr.  Attile Misete i prof. dr. Zorana Tomića istaknuta je izvrsna suradnja dva sveučilišta koja se ogleda kroz Erasmus program suradnje, razmjenu studenata i profesora.  Razgovaralo se o proširenju suradnje i povezivanju s međunarodnim mrežama.

Prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom SUM-a prof. dr. Zdenko Klepić i doc. dr. Boris Crnokić, voditelj Ureda za projekte održali su radni sastanak na Tehničkom fakultetu i razgovarali o suradnji s dekanicom dr. Medvedgy Gabriellom.

Izaslanstva će nastaviti rad na suradnji u Mostaru i Pečuhu.