Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru kako bi se studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju te drugim osobama uključenima u proces rada i nastave pojasnili svi njegovi elementi.   

Cilj Kriznog plana koji se sastoji od deset koraka je praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane virusom COVID-19. Organizacija rada i radnog vremena, postupanje studenata vezano za pojavu COVID-19, preventivne epidemiološke mjere, vođenje evidencije, sustav informiranja neki su od koraka koji će uz maksimalnu moguću provedbu nastavnih planova i programa spriječiti širenje zaraze.

Svi elementi Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 prilagođavat će se aktualnim naredbama i preporukama nadležnih tijela i institucija.