Peta međunarodna znanstveno- stručna konferencija s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija bit će održana 19. i 20. studenoga većim dijelom u online okruženju. Budući da je riječ o petoj konferenciji, i s obzirom na okolnosti, bit će u posebnom izdanju te ove godine mijenja naziv u PR & Media Days Mostariensis.

Ovogodišnja konferencija na temu "Integrirana komunikacija - Mediji i odnosi s medijima"pozivnog je karaktera s unaprijed definiranim predavačima te je prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Bit će održana online s izravnim televizijskim prijenosom. 

Organizatori su Studij odnosa s javnošću, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru i ove godine međunarodni partner je AlGhurair University - AGU - College of Business, Dubai.