Višestupanjska autentikacija bila je povod online sastanka Sveučilišnog računskog centara (SRCE) i Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT-a). Kakve metode autentikacije mogu biti, kako korisnika autenticirati, o čemu ovisi izbor metode bile su neke od tema o kojima se razgovaralo na sastanku. Proces autentikacije se odvija u više stupnjeva (koraka) koji moraju biti uspješni kako bi konačni rezultat bio uspješan, dok se svakom se stupnju koristi druga metoda autentikacije.

Na sastanku je naglašeno da se kod višestupanjske autentikacije treba voditi briga o odnosu između sigurnosti i pouzdanosti s jedne strane te jednostavnosti i troška s druge strane, a sve u svrhu podizanja razine sigurnosti.

Učestali online sastanci poput ovih predstavljaju samo korak naprijed u suradnji između Sveučilišta u Mostaru, Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT-a) i Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu.