U sklopu Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama, s temom "Knjižnica bez zidova",  30. listopada 2020. održana je interaktivna online radionica pretraživanja EBSCO baza podataka. 
 
Predavač radionice je bila Karolina Podloucka, predstavnik za EBSCOa za centralnu i istočnu Europu.
 
Na radionici su predstavljene razne mogućnosti i načini pretraživanja EBSCO baza podataka.