Izvanredna sjednica Rektorskog zbora/Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao prof. dr. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, održana je na Univerzitetu u Sarajevu, a na dnevnom redu bila je samo jedna točka - rasprava o modelu angažiranja vanjskih suradnika u nastavnom procesu kao i način isplata ugovora na osnovu izrade domaćih i međunarodnih projekata na javnim sveučilištima/univerzitetima u FBiH.

Nakon višesatne rasprave svih rektora javnih sveučilišta/univerziteta, a imajući na umu da je Porezna uprava Federacije u proteklom razdoblju putem inspekcijskih nadzora rješenjima pogrešno utvrdila činjenično stanje, RZBiH/RKBiH cijeni važnim naglasiti sljedeće:

Činjenice

Nalazi

Analizom inspekcijskih zapisnika s više sveučilišta/univerziteta primjećujemo brojne nelogičnosti i moguće nezakonitosti u postupanju:

Stajalište