Sveučilište u Mostaru, kao jedan od suorganizatora, i Institut za migracije i narodnosti organiziraju međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država  (2)“. Konferencija će se održati 9. i 10. prosinca 2020. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te 11. prosinca 2020. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Okvirne teme za izlaganje u Zagrebu :

Okvirne teme za izlaganje u Osijeku (odnose se na pametna sela):

Važni datumi:

Prijave i sažetke slati na e-mail adresu: mi2.konferencija@gmail.com

Dodatne upute: