U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Mostaru primili su predstavnike Instituta za vinogradarstvo i enologiju koji djeluje u okviru Sveučilišta u Pečuhu. Tema radnog sastanka bila je predstavljanje institucija, mogućnost provođenja zajedničkih projekata i razvijanje akademske suradnje.

Zoltan Madaras, ravnatelj Instituta za vinogradarstvo i enologiju i dr. sc. Peter Teszlak, voditelj Odjela za znanost, predstavili su Institut koji zajedno s mađarskim sveučilištima i partnerskim institucijama sudjeluje u provedbi nacionalnih projekata, kao i u europskim programima u okviru međunarodne suradnje.

Sastanku su nazočili i dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta prof. dr. Ivan Ostojić i prodekanica za međunarodnu suradnju APTF-a prof. dr. Adrijana Filipović, koji su predstavili APTF te projekte u kojima fakultet sudjeluje.

Na radnom sastanku načelno su dogovoreni budući zajednički projekti u oblasti vinogradarstva i enologije. Uz Sveučilište, odnosno Fakultet i Institut razgovaralo se i o uključivanju gospodarskih subjekata sa zajedničkim interesima u buduće projekte s ciljem povezivanja akademije i gospodarstva te o jačanju mobilnosti, konkretno kroz programe međunarodne suradnje Erasmus+ i CEEPUS mrežu.

Radni posjet je zaključen obilaskom Pokušališta u Rodoču i vinograda gdje studenti APTF-a zajedno sa svojim profesorima primjenjuju znanje u praksi kroz laboratorijske vježbe i terensku nastavu.