Nastavni proces i funkcioniranje sveučilišta/univerziteta, s posebnim osvrtom na epidemiološku situaciju, dio su tema sastanka rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića i rektora Univerziteta u Zenici prof. dr. Damira Kukića održanoga u Mostaru.

Pandemija COVID 19 donijela je brojne izazove pred visokoškolske institucije kada je riječ o održavanju nastave, ali i funkcioniranju cijeloga sustava uključujući nastavno i administrativno osoblje. Pred početak akademske godine, rektori su razmijenili dosadašnje iskustvo te planove za akademsku 2020./2021. godinu.

Osim toga, na sastanku je bilo riječi i o zajedničkim projektima, razmjeni studenata i nastavnika, znanstveno-istraživačkom radu i mogućnostima unaprjeđenja suradnje.