Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević primila je rektore sveučilišta/ univerziteta, članove Rektorskog zbora/konferencije BiH.

Naglašavajući koordinirajuću ulogu ministarstva, ministrica Gudeljević otvorila je niz pitanja vezanih za visoko obrazovanje, znanost, legislativu, projekte i dr. Posebno se razgovaralo o potrebama izmjene Okvirnog zakona za obrazovanje, međunarodnim mrežama, odnosu prema privatnim univerzitetima kao i funkcioniranju visokog obrazovanja u vrijeme pandemije korona virusa.

Rektori javnih univerziteta ukazali su na niz poteškoća s kojima se susreću posebno naglašavajući entitetske zakone, ali i neusuglašenost županijskih zakona s Okvirnim zakonom.

Istaknuli su i nepovoljnost Zakona o strancima i Zakona o administrativnim pristojbama na razini BiH. Rektori su ukazali i na brojne primjere kršenja autonomije univerziteta.

Bilo je razgovora o drugim pitanjima pri čemu su rektori zahvalili ministrici Gudeljević na partnerskom odnosu s Rektorskim zborom/konferencijom BiH.