Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i kantonalna/županijska tijela da osoblje koje radi u obrazovanju od predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog stavi u sustav prioriteta u COVID-19 cijepljenju.

Rektorska konferencija/zbor BiH polazi od činjenice da su navedeni djelatnici visoko izloženi rizicima oboljenja zbog neposrednog kontakta u većim skupinama obavljajući svoje poslove. Stoga bi bilo društveno opravdano i razumno staviti obrazovne radnike u prve prioritete za cijepljenje i time osigurati normalan rad obrazovnog sustava.

U vjeri da razumijemo važnost ovog apela rektori javnih univerziteta/sveučilišta zahvaljuju nadležnim tijelima na pomoći i susretljivosti, poruka je s današnje sjednice Rektorske konferencije/zbora Bosne i Hercegovine koja je održana online pod predsjedanjem Univerziteta u Zenici, odnosno rektora prof. dr. Damira Kukića.

Osim apela, jedna od točaka dnevnog reda bila je i informacija o realizaciji nastave u ljetnom semestru gdje su rektori razmijenili iskustva o načinu održavanja nastave obzirom na epidemiološku situaciju posebice kad je riječ o primjerice praktičnoj nastavi ili laboratorijskim vježbama na biomedicinskoj grupaciji fakulteta. Rektori javnih sveučilišta/univerziteta usvojili su izvješće o radu kao i financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Rektori su prihvatili inicijativu Veleposlanstva SAD-a o uključenju u projekt „Korištenje baza podataka prikupljenih međunarodnim studijama za poboljšanje znanstveno-istraživačkih kompetencija univerziteta/sveučilišta u Bosni i  Hercegovini“ te su imenovane odgovorne osobe u ime svih univerziteta/sveučilišta koji će sudjelovati u provedbi ove inicijative.