Radio televizija Herceg Bosne emitirala je prilog o digitalizaciji obrazovnog sustava. Koje elemente digitalizacija uključuje, koja je uloga Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT), što je platforma Školarac više u prilogu novinarke Marlene Knezović.