Sveučilište u Mostaru izradilo je i poslalo prvi elektronički bilten, newsletter, kojim upoznaje javnost s aktivnostima Sveučilišta.

Prvi newsletter odnosi se na mjesece listopad i studeni, dok je novi već u izradi, a objedinit će bogat program obilježavanja Dana Sveučilišta. Newsletterom će informacije o radu Sveučilišta doći do svih ciljanih javnosti, opinion i desicion maker-a.

Newsletter će se slati najmanje jednom mjesečno, a posebna izdanja vezat će se za važnije događaje na Sveučilištu.