Sveučilište u Mostaru dobilo je novog međunarodnog partnera, a to je Sveučilište Bordeaux Montaigne, francusko sveučilište sa sjedištem u Bordeaux-u koje broji  više od 15.000 studenata.

Kao intelektualno središte jugozapada Francuske, Sveučilište Bordeaux Montaigne nudi brojne programe iz područja umjetnosti, jezika, književnosti te humanističkih i društvenih znanosti.

Više nego ikad prije, Sveučilište Bordeaux Montaigne nastoji slijediti put Michela de Montaignea te u  skladu s vrijednostima koje ga karakteriziraju od samog osnivanja, sveučilište nastoji biti humanističko, istraživačko, poliglotsko, građanski orijentirano, kreativno i digitalno povezano.

Zanimljivo je spomenuti kako je od lipnja 2007. grad Bordeaux uvršten u UNESCO-v popis svjetske baštine, kao priznanje jedinstvu njegove iznimne urbane baštine, te je 2014. godine bio rangiran među pet najboljih na listi “Najbolji francuski gradovi za sveučilišni studij.“

Potpisani ugovor se odnosi na programe razmjene nastavnog, istraživačkog, administrativnog osoblja i studenata, razvoj novih studijskih programa, zajednička istraživanja, kulturni programi te konferencije i druge aktivnosti od zajedničkog interesa iz područja umjetnosti, jezika, te humanističkih i društvenih znanosti.