Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira online tečaj „Mogućnosti sustava SUMARUM“. Tečaj se organizira za SUMIT koordinatore na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i održat će se u četvrtak 1. listopada u 11 sati.

Tečaj će se baviti temama kao što su eduID, administracija u SUMARUM-u, upravljanje e-kolegijima i kategorijama, kao i upravljanje korisnicima. Tečaj će se održati putem Google Meeta.