U cilju pružanja podrške obrazovnoj i akademskoj zajednici u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija i osiguranja pristupa novim tehnologijama i informacijskim uslugama 13. prosinca 2017. osnovan je Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru SUMIT.

U ispunjavanju misije i vizije SUMIT-a od velikog su značaja partnerske institucije s kojima Sveučilište u Mostaru ima dugogodišnju suradnju. Prije svega važna je suradnja s HT Eronetom, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET, Sveučilišnim računskim centrom (SRCE) i fakultetima koji se bave problematikom razvoja informacijskih sustava. Važno je napomenuti i suradnju s lokalnim, pouzdanim IT tvrtkama s kojima SUMIT surađuje.

U prve dvije godine od osnivanja SUMIT je preuzeo razvoj i održavanje Informacijskog sustava sveučilišta – ISS, uspostavljena je autorizacijska i autentikacijska infrastruktura kojoj je u 2020.  primijenjen vizualni identitet eduID, izrađen je sustav za e-učenje SUMARUM te niz drugih web programskih rješenja za Sveučilište u Mostaru.

Odgovor na pandemiju COVID-19

U 2020. ušlo se s planom održavanja i razvoja postojećih sustava, razvojem registra završnih, diplomskih i doktorskih radova, razvojem HR modula, intenzivnije suradnje na razvoju sustava za osiguranje kvalitete. Dogovorena je suradnja na razvoju projekta „Smart campus“ s partnerima, tvrtkama HT Eronet i Ericsson Nikola Tesla.  

Također, kao jedna od najbitnijih aktivnosti označen je razvoj projekta „e-škole“, koji je od strateške važnosti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Pandemija nije zatekla SUMIT, nego upravo suprotno, u izazovnim vremenima SUMIT je uspio organizirati nastavu na daljinu kako na Sveučilištu, tako su uspjeli pomoći 135 osnovnih i srednjih škola koje nastavne planove i programe izvode na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Temelj uspješne reakcije na pojavu pandemije je postavljen krajem 2017. osnivanjem SUMIT na 3. sveučilišnoj klauzuri održanoj u svibnju 2018. kada je donesen zaključak da će Sveučilište sa svojim strateškim partnerima stvoriti IT centar za cijelu vertikalu obrazovanja, od vrtića do sveučilišta.

Digitalna transformacija obrazovanja u školama

Nakon 3. sveučilišne klauzure napravljen je plan digitalizacije škola, projekt kojim će se učinkovitije i transparentnije upravljati školama te je uz pomoć strateških partnera planirano omogućiti e-Maticu, odnosno digitalni oblik matične knjige, e-Dnevnik, elektronički identitet učenika i nastavnika, sustav za e-učenje Školarac, a najvažnije napraviti sustavno obrazovanje svih korisnika sustava. Na sjednici Hrvatskog narodnog sabora održanoj 11. veljače 2020. usvojena je odluka kojom sve škole koje nastavne planove i programe izvode na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini trebaju započeti proces digitalizacije u organizaciji SUMIT-a.

Pokrenute su aktivnosti i komunikacija sa svim nadležnim ministarstvima obrazovanja i zavodima u cilju realizacije ove odluke nakon čega su potpisani sporazumi s Hercegbosanskom, Posavskom, Zapadnohercegovačkom i Srednjobosanskom županijom te općinom Usora. U tijeku su i dogovori za potpis sporazuma i s Hercegovačko-neretvanskom županijom.

U ovom procesu sudjeluju 144 škole s 235 školskih koordinatora koji su dodijelili više od 31 tisuću elektroničkih identiteta za učenike te preko 4600 elektroničkih identiteta za nastavnike u eduID sustavu. Kreirano je preko 2000 odjela s 350 različitih nastavnih planova, a na polugodištu su podijeljeni i prvi izvještaji o uspjehu ispisani iz SUMIT Matice. Trenutno su u tijeku dogovori i edukacije za korištenje SUMIT Dnevnika za 25 škola s područja navedenih županija koje su se prijavile za sudjelovanju u ovom pilot projektu.

SUMIT u 2021. nastavlja sa svojim projektima kojima će pridonijeti značajnom unapređenju obrazovanja, dok zapošljavanje i angažiranje kvalitetnih ljudi iz IT područja i dalje ostaje najveći izazov u digitalizaciji cijele vertikale obrazovanja.