Uprava Sveučilišta te dekani i dekanice fakulteta razmatrali su početak nastave u akademskoj 2020./2021. godini s obzirom na cjelokupnu epidemiološku situaciju.

Razmatrani su mogući modeli nastave uključujući online nastavu, klasični oblik nastave te hibridni model kao i radni uvjeti za sve djelatnike. Svakako će se pratiti razvoj i tijek epidemiološke situacije te će se odluke donijeti pravovremeno i u skladu sa svim preporukama i mjerama nadležnih tijela. Donošenje odluka će biti na dobrobit studenata i djelatnika kada je riječ o prenošenju znanja, a prije svega očuvanja zdravlja.

Razmatrani su aktualni procesi i aktivnosti na fakultetima kao što je rujanski upisni rok te jesenski ispitni rokovi.