Na temelju dugogodišnje suradnje Općine Čitluk i ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru povodom manifestacije "Dani berbe grožđa - Brotnjo 2021" rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić potpisao je Sporazum o suradnji na znanstvenom, umjetničkom, istraživačkom, obrazovnom, razvojnom i stručnom području s načelnikom Općine Čitluk Marinom Radišićem te Sporazum o suradnji u realizaciji tradicionalne turističko-kulturno-gospodarske manifestacije „Dani berbe grožđa Brotnjo“ s Predsjednikom Općinskog vijeća Čitluk Predragom Smoljanom.

Sveučilište u Mostaru i Općina Čitluk surađivat će u vrednovanju i unapređenju postojećih i kreiranju novih obrazovnih programa Sveučilišta u Mostaru, potom u istraživačkim, znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima, a posebno u području agronomije, prehrambene tehnologije, turizma, umjetnosti, kulture, sporta, prostornog planiranja, zaštite okoliša, javnog zdravstva i informacijskih tehnologija. Također dio Sporazum se odnosi i na edukaciju i razvoj ljudskih potencijala i stručnih kompetencija djelatnika u općinskoj upravi i ostalim ustanovama i organizacijama Općine Čitluk te pojedinaca i gospodarskih subjekata s područja Općine Čitluk.

Sporazumom o suradnji u realizaciji tradicionalne turističko-kulturno-gospodarske manifestacije „Dani berbe grožđa Brotnjo“ suradnja će se svake godine provoditi prema Programu manifestacije, sukladno ciljevima i sadržaju manifestacije te unutar područja od zajedničkog interesa u okviru pojedinačnih projekata vezanih uz manifestaciju koji obuhvaćaju zaseban skup zadataka i obveza. Poseban naglasak se stavlja na poticanje razvoja gospodarstva i gospodarskih potencijala na području Općine Čitluk i čvršćeg povezivanja sa drugim gospodarskim i drugim subjektima unutar i izvan Bosne i Hercegovine te poticanje razvoja poljoprivrede i prehrambenih tehnologija.

SUM i Općina Čitluk zajednički će organizirati domaće i međunarodne stručne i znanstvene skupove i manifestacije na prostoru Općine Čitluk, a posebno u područjima turizma, kulture, umjetnosti, agronomije, zaštite okoliša, informacijskih tehnologija, sporta i javnog zdravstva. Suradnja će se obavljati i u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija te digitalizaciji uprave i obrazovanja.

Kroz obavljanje studentskih praksi, radionica, stručnih i gostujućih predavanja doprinijet će se stručnom i praktičnom usavršavanju studenata Sveučilišta u Mostaru.