U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu održan je sastanak rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića i prof. dr. Vlade Majstorovića, prorektora za međusveučilišnu i međuinstitucionalnu suradnju s ravnateljem Instituta prof. dr. Željkom Holjevcem i ddr. sc. Miljenkom Brekalom o mogućnostima suradnje dviju institucija.

Dogovorena su zajednička istraživanja, rad na zajedničkim projektima, projekti suradnje u izdavačkoj djelatnosti i razmjeni profesora u pomoći realizaciji nastave na Sveučilištu u Mostaru.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, znanstvenoistraživačka je ustanova osnovana 1991. kao Institut za primijenjena društvena istraživanja, a današnje ime nosi od 1997. Sjedište je instituta u Zagrebu, a ima i područne centre u Osijeku, Splitu, Puli, Vukovaru, Gospiću, Dubrovniku i Varaždinu. Istraživačka djelatnost Instituta obuhvaća mnogobrojna područja društvenih i humanističkih znanosti: sociologiju, psihologiju, politologiju, povijest, filozofiju, antropologiju, demografiju i dr.