Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu (Covid-19) te imenovao tijela koja su definirana naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a odnose se na imenovanje tima Kriznog plana pripravnosti i odgovora na Covid-19 te imenovanje operativnog tima za praćenje provedbe kriznog plana pripravnosti i odgovora na Covid-19 Sveučilišta u Mostaru.

Donošenje Kriznog plana ima za cilj dalje praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane virusom COVID-19, podizanje i promoviranje svijesti zaposlenika, studenata, angažiranih vanjskih suradnika i drugih dionika kako bi se zaraza sporije širila i minimizirala, uz maksimalno moguću provedbu nastavnih planova i programa, osiguravanje ostvarenja ishoda učenja te ostvarenje vizije, misije i ciljeva Sveučilišta u Mostaru i svih njenih sastavnica.

Kriznim planom je definirana organizacija rada i radno vrijeme, tijela SUM-a i fakulteta koja će pratiti epidemiološku situaciju, organizacija nastave, preventivne epidemiološke mjere, vođenje evidencije, sustav informiranja te nadzor provedbe Kriznog plana.